Skip to content
cyt-logo-centre-cym

Deunyddiau i bobl ifanc

Mae’r animeiddiad byr hwn wedi’i greu ar gyfer pobl ifanc. Mae’n ffordd o roi gwybod iddynt eu bod wedi cael eu clywed, bod eu lleisiau wedi cyfrannu at bolisi newydd, a bod cefnogaeth ar gael.

Mae’r animeiddiad yn seiliedig ar negeseuon ymchwil gan bobl ifanc, yn ogystal â gofalwyr ac ymarferwyr. Fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â phobl ifanc o Voices from Care. Eu geiriau nhw rydych yn eu gweld a’u clywed.